. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

درد من حصار برکه نیست
درد من زیستن با ماهیانی است که
فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

در نوشتن با قلم و رقص قلم بر صفحه ی سفید کاغذ
چیزی هست که در دکمه های کیبورد وتایپ حروف نیست
مدتی است دکمه ها امانم را بریده اند
دلم هوای خط خطی کردن دارد. . .

آخرین مطالب

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

روز مادری

نمیدانی چه دردی دارد وقتی

مادرت دم عیدی مادرش را از دست بدهد

و هی یاد مادرش ... یاد درد هایش... یاد مهربانی اش... بیفتد

و هی خاطراتش را با مادرش برایت تعریف کند

و هی آرام بغض کند

و هی آرام وبی صدا اشک بریزد

. . .

آنوقت چطور میشود روز مادر را به او تبریک گفت؟...


درد نوشت:

مادر بزرگم را خیلی دوست داشتم... خدا رحمتش کند سال جدید را ندید...

خدایا مادرم را از من مگیر

عمر گران میگذرد

انگار همین دیروز بود...

یادش بخیر...

چه روزهای خوبی...

...چقدر این روزها این عبارات برایم تکرار میشود


. . .