. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

درد من حصار برکه نیست
درد من زیستن با ماهیانی است که
فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

در نوشتن با قلم و رقص قلم بر صفحه ی سفید کاغذ
چیزی هست که در دکمه های کیبورد وتایپ حروف نیست
مدتی است دکمه ها امانم را بریده اند
دلم هوای خط خطی کردن دارد. . .

آخرین مطالب

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

انتقاد

عمامه های انگلیسی

قسمت اول

قسمت دوم


دیدن این مستند به شیعیان توصیه می شود. . .

سالی که نکوست. . .

http://www.baharnews.ir/images/docs/000037/n00037218-b.jpg


دردنوشت:

یه همچین وزیر فرهنگ بی فرهنگی داریم. . .

بگذارید لااقل چند ماه از صحبت های امام مان وددغه های فرهنگی شان بگذرد. . .