. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

درد من حصار برکه نیست
درد من زیستن با ماهیانی است که
فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

در نوشتن با قلم و رقص قلم بر صفحه ی سفید کاغذ
چیزی هست که در دکمه های کیبورد وتایپ حروف نیست
مدتی است دکمه ها امانم را بریده اند
دلم هوای خط خطی کردن دارد. . .

آخرین مطالب

۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

آه


درد نوشت:

دردهایم به تو نزدیک ترم کرده طبیب/حرفم این است که یک وقت مداوانشود. . .

یاعلی

وداع

//bayanbox.ir/id/923007061212231839?view


نکته نوشت:

عید پیشاپیش مبارک. . .

مدتی نخواهیم بود حلال بفرمایید.

دلم خیلی تنگ میشود برای لحظه لحظه هایی که گذشت و. . .

یاعلی مدد

فلسطین

//bayanbox.ir/id/5942371652136743826?view

قدر

//bayanbox.ir/id/772567568859925669?view

نجوا2

دل نوشت. . .

من سال ها دیوانه ی ایوان طلای حیدرم

عشقست با نام علی سرها رود بر دارها. .

گفتم مرا یک کربلا مهمان کن وجانم بگیر. .

بس کن برایم ناز را در پای این اصرارها. . .

. . . . . . . .

بابای مهربان یتیم ها


//bayanbox.ir/id/1577181172127647850?view


نکته نوشت:
. . .

چی بگم والا


 

نکته نوشت:

1.فعلا تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل تا بعد ببینیم چی میشه

2.اگر زنده باشیم ماجرا را با تمام جزئیات برایتان شرح خواهیم داد

3.ما همچنان ایستاده ایم . . .

4.علی مدد