. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

درد من حصار برکه نیست
درد من زیستن با ماهیانی است که
فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

در نوشتن با قلم و رقص قلم بر صفحه ی سفید کاغذ
چیزی هست که در دکمه های کیبورد وتایپ حروف نیست
مدتی است دکمه ها امانم را بریده اند
دلم هوای خط خطی کردن دارد. . .

آخرین مطالب

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

نجوا


رمضان

نکته نوشت:

سخنان داخل" از بیانات امام خمینی(ره) است در دیدار با نمایندگان مجلس 9خرداد63

در این ماه بسیار مبارک اگر یادتان بود و باران گرفت دعایی به حال بیابان کنید . . .

یاعلی مدد

یادش بخیر

نکته نوشت:
. . .
یاعلی