. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

درد من حصار برکه نیست
درد من زیستن با ماهیانی است که
فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

در نوشتن با قلم و رقص قلم بر صفحه ی سفید کاغذ
چیزی هست که در دکمه های کیبورد وتایپ حروف نیست
مدتی است دکمه ها امانم را بریده اند
دلم هوای خط خطی کردن دارد. . .

آخرین مطالب

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

هجرت

 

نکات:

آخرین جمله داخل" از سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی است

برای بهتر دیدن این مطلب http://upload7.ir/images/55843121205923292330.jpg

یاعلی

سلام ای مسافر کربلا

وباید هجرت کرد...


نکات

1. مطلب داخل "از سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی است.

2.این آدرس آپلود این عکسه که اگر واضح مشاهده نشد بتونید ازون طریق استفاده کنید.

http://upload7.ir/images/34635868386829629100.jpg

3.اگر مطلب هم ناخواناست حتما تذکر بدهید

4.یا علی