. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

. . . در پهنه دلم غم تو موج میزند

. . .دردنوشت

درد من حصار برکه نیست
درد من زیستن با ماهیانی است که
فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

در نوشتن با قلم و رقص قلم بر صفحه ی سفید کاغذ
چیزی هست که در دکمه های کیبورد وتایپ حروف نیست
مدتی است دکمه ها امانم را بریده اند
دلم هوای خط خطی کردن دارد. . .

آخرین مطالب

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

نوروز

//bayanbox.ir/id/4946082126082620577?view

صلی الله علیک یا شمس الشموس

می رود دل به همان جا که تعلق دارد. . .


راهی حریم سلطانم

حلال بفرمایید


یاعلی

در

//bayanbox.ir/id/2864934797739836713?view


درد نوشت:

امان از کوچه ها. . .

دل تنگی

//bayanbox.ir/id/1680289974317935333?view